Tổ chức Sự kiện nếm thử món ăn cho Nhà hàng Pasta tươi JINJIN tại Takashimaya Sài Gòn