Mặc dù All in one wp migration là plugin khá hửu dụng khi bạn chuyển máy chủ; Nhưng trong quá trình tải file .wpress có thể sẽ xảy ra lỗi không thể đăng tải. Sau Bắc Cầu sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết tình huống này.

lỗi file .wpress

Bước 1: Tải file .wpress lên thư mục backups

Tạo kết nối FTP với máy chủ mới và truy cập /wp-content/ai1wm-backups/. Thư mục ai1wm-backups giả định rằng plugin All in one wp migration đã được cài đặt trong máy chủ mới. FTP sẽ tải lên file .wpress được tải xuống từ máy chủ củ và lưu vào thư mục ai1wm-backups.

Bước 2: Chọn Restore từ plugin All in one wp migration>backups

Bạn sẽ thấy file .wpress được tải lên bởi FTP vào Backup của plugin All in one wp migration. Chọn RESTORE từ nút ở góc phải để khôi phục tập tin.

Vậy là bạn đã sửa được lỗi file .wpress. Thật dễ dàng phải không?

Nhưng tùy thuộc vào máy chủ, việc tải file có thể không hoạt động. Có trường hợp , đường truyền mạng có tốc độ chậm, file .wpress sẽ hiện lỗi. Nếu bạn nhớ phương pháp này, thì việc chuyển máy chủ cho một trang web không còn khó khăn nữa.

Bắc Cầu là agency cung cấp dịch vụ website chuyên nghiệp. Liên hệ ngay tại đây