Sau khi đăng tải một bài viết trong WordPress; có những lúc tôi đã mắc lỗi hay quên khi thiết lập. Mặc dù có thể thay đổi nội dung sau khi đăng tải; nhưng mỗi lần vào lại SNS để sửa chửa rất mất thời gian. Lần này tôi đã lập một checklist để kiểm tra trước khi đăng bài từ WordPress.

 Tiêu đề (タイトル)

Sai lầm đáng kinh ngạc mà tôi mắc phải nhiều lần, đó là đăng bài với tiêu đề trống. Trước khi đăng, hãy xác nhận lại liệu có lỗi chính tả trong tiêu đề hay không, cho dù đó là một tiêu đề đơn giản và dễ hiểu.

Bài viết (本文)

Nội dung của bài viết không được đề cập ở đây.

Nếu bạn đang liên kết một trang WordPress với Facebook, toàn bộ bài viết bạn đăng trong WordPress sẽ chuyển sang dòng thời gian, nhưng có hai lý do bạn không nên làm thế. Một là nội dung của WordPress có xu hướng dài hơn bình luận của Facebook, khiến người đọc rất khó chịu. Hai là với mục đích chuyển người đọc Facebook đến trang web WordPress, thì đăng nội dung đầy đủ trên Facebook là vô lý.

Trong trường hợp này, bạn nên dùng lệnh <! – more -> trong phần nội dung, phần trong lệnh sẽ được đăng lên Facebook. Nêu muốn biết thêm thông tin có thể được chuyển đến trang WordPress để đọc.

Trích đoạn (抜粋文)

Một số người cảm tháy phiền khi đăng ký trích đoạn, nhưng họ buộc phải đăng ký. Các đoạn trích được hiển thị dưới dạng trích đoạn của nội dung trên màn hình danh sách blog. Bạn nên viết về nội dung blog của bạn một cách ngắn, dễ hiểu.

Liên kết (パーマリンク)

WordPress sử dụng tiêu đề làm liên kết cố định. Điều này không phải không tốt, nhưng liên kết vĩnh viễn (permalinks) sẽ được dự phòng nếu bạn thêm một tiêu đề Nhật Bản. Tôi thích dùng permalinks ngắn bằng tiếng Anh.

Cài đặt danh mục (カテゴリ設定)

Nếu bạn đặt cài đặt danh mục không chính xác, bài đăng có thể không được hiển thị chính xác trên trang mong muốn. Trên trang web này, tôi đăng một bài viết có tag tên là danh mục đầu tư để giới thiệu thành tích, nhưng bài đăng sẽ không được hiển thị trên trang thành tích nếu cài đặt danh mục không chính xác.

Cài đặt tags (タグ設定)

Tags không bắt buộc phải được điền như trong danh mục, nhưng tôi luôn cố gắng đặt 2 đến 3 tags cho một bài đăng.

Hình ảnh minh hoạ (アイキャッチ画像)

Hình ảnh của bài viết này được thống nhất với kích thước 900 x 600 px. Khi kích cỡ hình ảnh giống nhau sẽ tạo cảm giác thống nhất và đẹp hơn. Tôi luôn cố gắng làm cho hình ảnh minh hoạ nhỏ hơn bằng cách sử dụng công cụ nén hình ảnh và v.v.

Cài đặt SEO (SEO設定)

Nếu bạn đang sử dụng plugin SEO như Yoast SEO, đừng quên thiết lập SEO.

Review (プレビュー)

Thay vì đăng bài ngay lập tức, nên dụng review để xem nếu bài viết. Hãy kiểm tra nếu có bất cứ điều gì sai với cách bố trí, hoặc lỗi chính tả.