Cửa hàng in online trên nền tảng WordPress/WooCommerce với tính năng “Sẵn sàng để Thiết kế” sẽ THÚC ĐẨY nhu cầu dịch vụ in ấn.

Các đặc điểm

  • Khách hàng có thể thiết kế/đặt hàng online.
  • Giữ lại thiết kế cũ và đặt in lại cho lần sau.
  • Chuẩn bị thiết kế mẫu và để khách hàng tự chỉnh sửa.
  • Thanh toán khi sử dụng

Khách hàng có thể thiết kế bằng cách cập nhật thông tin vào mẫu có sẵn hoặc upload file thiết kế của họ lên cửa hàng của bạn. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu dưới dạng PDF và sẵn sàng để in.

Thiết kế danh thiếp/ tờ rơi/ sách ảnh/ áo phông và lưu trữ online.

Sau khi hoàn thành thiết kế, chọn số lượng và đặt hàng ngay lập tức.

Bằng cách chuẩn bị bản mẫu, khách hàng có thể tự tạo mẫu thiết kế và đặt hàng online. Không chỉ danh thiếp mà bạn có thể nhận được đơn đặt hàng với mọi ấn phẩm in như áo phông hay mũ, cốc v.v

DỊCH VỤ

Phí thiết lập(Ban đầu) $300~

Phí hàng tháng               $150

Chi phí ban đầu bao gồm thiết lập shop online với logo và tên nhãn hàng của bạn. Chi phí hàng tháng gồm chi phí máy chủ và duy trì hệ thống. Thêm sản phẩm hoặc các nhiệm vụ thường nhật không bao gồm trong phí hàng tháng. Dịch vụ được trả khi bạn vận hành hệ thống, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu hoặc dừng hoạt động bất cứ lúc nào.

©2018 Bridge System Co., Ltd.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?