https://warehouse-vietnam.com/

Warehouse Vietnam là trang web giới thiệu các tòa nhà kho tại Việt Nam do Honda Logicom điều hành.

Trang web hỗ trợ cả ba thứ tiếng: tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Anh. Màn hình chính của trang hiển thị vị trí của các khu nhà trên Google Maps. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin chi tiết, đặc điểm về các tòa nhà chỉ bằng cách điền các yêu cầu của mình và nhấn nút tìm kiếm.