Dong Shop Sun là một công ty tài chính cá nhân hoạt động trên khắp Việt Nam. Chúng tôi có một lượng nhỏ tài chính được hỗ trợ bởi xe máy, và chúng tôi có cửa hàng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ.

Thiết kế WEB có cân nhắc cho việc hạ cánh

Mục đích của trang web là lấy thông tin từ những khách hàng muốn có tài chính cá nhân và tạo ra khách hàng tiềm năng. Trang web của Dong Shop Sun có chức năng kiểm tra khả năng cho vay trên trang đầu. Nhập tên, email, nơi cư trú, tuổi, số tiền vay và số điện thoại mong muốn và chúng tôi sẽ nhận lại email tiềm năng cho vay. Kết quả là, chúng tôi đã đạt được một giá trị số đáng kinh ngạc với tỷ lệ chuyển đổi từ 20% trở lên. Thiết kế đáp ứng nhắm mục tiêu người dùng điện thoại thông minh

Hợp tác với các hệ thống bên ngoài

Tự động hóa tiếp thị WEB đã được thực hiện, chẳng hạn như liên kết từ một trang web như một cửa sổ để thu hút khách hàng đến AutoPilot, thực hiện tự động hóa tiếp thị cho thông tin khách hàng đã đăng ký và Google Sheet, hiển thị danh sách thông tin khách hàng. Quản lý KPI ​​đo lường hiệu quả trong thời gian thực.

Mua sắm và phân tích hiệu quả tiếp thị

WEB trong thời gian thực, chẳng hạn như kết quả của Google Analytics hàng ngày, hiệu quả của chi tiêu quảng cáo trên Google Adwords và thông tin của khách hàng đã cập nhật, v.v. và trực quan hóa các chiến dịch WEB. Chúng tôi có thể có biện pháp giúp trang web hoạt động tốt nhất và có lượt chuyển đổi cao.