Tuyển dụng

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn tới các vị trí tuyển dụng của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau.

Cách dự tuyển

  • Tới trang tuyển dụng và đọc miêu tả công việc.
  • Dự tuyển từ biểu mẫu ở cuối mỗi trang.
  • Sau khi đăng ký, bạn sẽ được chuyển hướng tới trang quiz. Làm bài kiểm tra vào thời gian rảnh của bạn. Bài quiz cần 20 phút để hoàn thành.
  • Nếu bạn vượt qua bài test, chúng tôi sẽ gửi email mời phỏng vấn nhóm/cá nhân tới bạn.
  • Nếu bạn được thông qua vòng phỏng vấn, bạn sẽ được tuyển dụng và bắt đầu thời gian thử việc.

Thử việc

  • Thời gian thử việc: 2 tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc ở công ty.
  • Lương trong thời gian thử việc: 85% lương trên hợp đồng.
  • Thời gian làm việc: 8:00-11:55am, 13:00-17:00pm.
  • Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm xã hội sẽ được kí sau khi thời gian thử việc kết thúc.

©2018 Bridge System Co., Ltd.

or

Log in with your credentials

Forgot your details?