Nhanh Nhanh đang phát triển kinh doanh để nhận các đơn hàng văn phòng phẩm, dụng cụ, đồ dùng văn phòng, đồ uống, v.v. dùng trong văn phòng và nhà máy bằng điện thoại hoặc fax và giao hàng trực tiếp.

Khách hàng: Nhanh Nhanh

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật / Tiếng Việt

Trang web: Cung cấp các sản phẩm liên quan đến văn phòng / nhà máy

Thiết kế tuỳ chỉnh

Chúng tôi thông qua thiết kế tuỳ chỉnh để xem xét truy cập từ điện thoại thông minh. Thiết kế được tự động tối ưu theo kích cỡ màn hình máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, dễ đọc và hoạt động được trên thiết bị đầu cuối. Trang dành cho máy tính cá nhân và trang dành cho điện thoại thông minh không độc lập nhưng được thay đổi theo màn hình để xem được trên toàn màn hình.

Tạo / quản lý nội dung

Chúng tôi tạo ra thông tin kịp thời như thông tin mới, thông tin về chiến dịch sản phẩm và công khai trên web. Quản lý công việc được thực hiện bằng cách chia sẻ trên Asana, và thực hiện giao tiếp thông suốt với khách hàng → liên lạc → công nhân.

Catalog trực tuyến

Trong Nhanh Nhanh, một catalog trực tuyến có định dạng giống như catalog giấy có thể được truy cập trên web. Bạn có thể duyệt qua tất cả các trang trong Catalog trên web với cùng cảm giác hoạt động như trên catalog  giấy. Cũng có thể tìm kiếm các bảng mục lục tương ứng của nội dung từ bảng nội dung hoặc hiển thị trang mở rộng / giảm.