CONTENT UPDATE MANUAL

Hướng dẫn cập nhật Content

Thiết kế đẹp mắt và giao diện dễ sử dụng là rất quan trọng đối với một trang web, nhưng content là phần không thể thiếu nếu muốn thu hút cũng như tăng số lượng khách hàng truy cập vào trang web. Google cung cấp dịch vụ hiển thị trích đoạn trong kết quả tìm kiếm, tuy nhiên nội dung hiển thị đó, đặc biệt là phần văn bản là điều chủ yếu để tăng lượng truy cập.

Bài viết sau đây là bản hướng dẫn ở mức độ beginner về việc duy trì content cho các nhà quản lý web được tạo bởi WordPress

Mục lục