Trong quá trình phát triển website, có lúc bạn sẽ cần import một lượng lớn dữ liệu vào website. WP Ultimate CSV Importer là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp chúng ta làm điều đó dể dàng hơn.

Một số chức năng của WP Ultimate CSV Importer

 • Import dữ liệu từ file CSV/XML vào wordpress website.
 • Import dữ liệu từ PC, FTP, URL hoặc server.
 • Dể dàng kéo thả liên kết từ CSV fields vào WordPress Custom Fields.

Cài đặt WP Ultimate CSV Importer

 • Tải plugin từ website: https://wordpress.org/plugins/wp-ultimate-csv-importer/.
 • Vào panel wordpress admin -> Plugin -> Addnew.
 • Chọn Upload Plugin -> chọn file .zip vừa tải về.
 • Sau khi intall hoàn tất chọn active để kích hoạt plugin.

Import dữ liệu từ file CSV/XML vào wordpress

 • Chuẩn bị file CSV/XML cần import.
 • Upload file vào plugin.
 • Chọn custom post muốn import dữ liệu vào.
 • Sau đó, ta có thể kéo thả trường dữ liệu vào các custom fields cần import trong wordpress
 • Continue và chọn Import. Chờ một chút plugin chạy xong là ta đã import thành công dữ liệu vào các custom fields

Tổng kết

WP Ultimate CSV Importer là một công cụ tiện lợi để import một lượng lớn nội dung vào website wordpress. Tuy nhiên, người sử dụng cần phải đóng phí để có thể sử dụng toàn bộ tính năng của plugin.