Người ta nói rằng sẽ mất vài giờ đến vài ngày để chạy thông tin sau khi thiết lập DNS cho domain; nhưng bạn sẽ không biết được các thiết lập DNS bạn đã thay đổi có chính xác hay không cho đến kết quả được thu thập.

Là một người phụ trách, tôi lo lắng, cũng như có kinh nghiệm điều chỉnh đường dẫn URL mà bạn đã cài đặt nhiều lần. Nếu bạn biết cách nhập câu lệnh cần thiết, bạn có thể biết kết quả ngay lập tức bằng lệnh nslookup XXXXX.com.

Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách, bạn có thể kiểm tra DNS mà không cần câu lệnh thông qua trang web sau.

Propagatedyet.com

Chỉ cần truy cập vào trang web, nhập domain và URL máy chủ và nhấp vào nút Tìm hiểu.

Khi Yes xuất hiện, bạn chỉ cần đợi domain xâm nhập.

Nhân tiện, khi bạn liên tục hỏi khi nào client sẽ được phát hành; bạn có thể gửi ảnh chụp màn hình bên trên.