Khi thiết kế website sử dụng WordPress, tùy chỉnh được thực hiện trên child theme. Nếu bạn tùy chỉnh trực tiếp trên theme gốc, bạn sẽ mất nội dung được tùy chỉnh khi cập nhật theme. Bắc Cầu sẽ hướng dẫn bạn qua bài viết sau.

child theme

Cách tạo child theme thông thường

Bước 1: Tạo thư mục

Tạo một thư mục mới trong thư mục Wp-content / themes /. Giữ tên thư mục như “tên theme gốc – child”.

Bước 2: Tạo style.css

Tạo style.css trong thư mục child theme với nội dung như sau.

 /*
Theme Name: visual-composer-starter-child
Description:
Author: My Name
Template: visual-composer-starter

(optional values you can add: Theme URI, Author URI, Version, License, License URI, Tags, Text Domain)
*/

Tại Theme name điền tên thư mục child theme. Tại Template điền tên của thư mục theme gốc

Hãy cẩn thận khi điền vì nếu bạn viết sai chính tả css sẽ không hoạt động chính xác.

Bước 3: Tạo function.php

Tạo function.php trong thư mục với nội dung sau.

4. Kích hoạt theme

Chọn Dashboard>Appearance>Themes để kích hoạt theme

One Click Child Theme

One Click Child Theme là tên của plug-in giúp bạn thực hiện tất cả các bước trên với một cú click chuột.

Khi cài đặt plugin và chọn theme gốc, nút Child Theme sẽ hiển thị tại gốc dưới của theme.

child theme

Bạn chỉ cần nhấn vào nút này để tạo theme một cách tự động.

Bạn có thể sao chép tập tin từ theme gốc

Cấu trúc tập tin của plugin là cấu trúc tập tin tối thiểu chỉ với style.css và function.php. Plugin này cũng có thể sao chép các tập tin khác từ theme gốc sang theme con.

Tôi muốn giảm số lượng cài đặt plugin càng nhiều càng tốt. Khi bạn tạo child theme bằng cách sử dụng plugin này, bạn vẫn có thể sử dụng theme ngay cả khi bạn xóa plugin. Bạn có thể tiết kiệm thời gian so với tạo theme con theo cách thủ công, và bạn cũng có thể tránh các lỗi sao chép.

Bắc Cầu là agency cung cấp dịch vụ website chuyên nghiệp. Liên hệ ngay tại đây