DOMAIN & SERVER

Domain・Server

Chúng tôi cung cấp máy chủ chất lượng Nhật Bản tại Việt Nam. Vui lòng cung cấp tên miền Việt Nam mà bạn muốn có.

Tên miền Việt Nam ・ Máy chủ Việt Nam tại Nhật Bản

Thành lập máy chủ tại Việt Nam

Khi làm WEB marketing cho thị trường Việt Nam, tốt hơn hết là thiết lập một máy chủ tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên các máy chủ tại Việt Nam.

Plesk – một công cụ quản lý hiệu quả

Với Plesk – một công cụ quản lý máy chủ được đánh giá cao, bạn có thể đặt cài đặt thư, cài đặt tên miền, cài đặt máy chủ web, v.v.

Hỗ trợ tiếng Nhật

Máy chủ được thiết lập tại Việt Nam và hoạt động trong tên miền Việt, nhưng vẫn được hỗ trợ tiếng Nhật cho người Nhật Bản.

Bảng giá

Vui lòng liên hệ info@bridgesystem.me để được báo giá