l

Ở Việt Nam, các content writer có thể tạo ra nội dung Internet chất lượng cao ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi đã thiết lập độc lập một khoá học content tiếng Việt trực tuyến; với mục đích đào tạo các content writer tiếng Việt.

Hôm nay, bốn content writer mới đã hoàn thành khóa học theo quy định và được trao mỗi người một chứng chỉ. Ngoài ra, một nhân viên viết văn được nhận giải thưởng đính kèm với giá trị 500.000 đồng.

Bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo nội dung web đều có thể tự do tham gia khóa học nội dung trực tuyến. Bên cạnh đó; với tư cách là một nhà văn có kết quả xuất sắc; bạn có thể làm việc trực tuyến như một nhân viên của công ty chúng tôi.

Hãy tham gia khoá học; thử xem bạn có thể hoàn thành xuất sắc trong ngày hôm nay.