Here are check lists before submitting printing data to printing companies.

1. Màu sắc văn bản định dạng dưới dạng CMYK

Dữ liệu in cần được định dạng CMYK. Khi tạo văn bản mới, chọn CMYK từ color mode. Nếu sử dụng RGB, màu sắc bản in thành phẩm có thể sẽ khác với mong đợi.

Nếu muốn chuyển định dạng màu sắc sau khi đã tạo dữ liệu, chọn File > Document color mode và chọn CMYK.

2. Đổ màu 3mm ở file thiết kế

Nếu thiết kế có chứa hình ảnh, đường kẻ hoặc hình minh hoạ ở cuối khổ giấy, hãy đổ màu 3mm. Nếu không được đổ màu, các viền trắng có thể sẽ xuất hiện sau khi cắt.

Chọn File>Document Setup

Chọn bleed top, bottom, left, right 3mm

Dữ liệu cần được thiết kế tới vạch đỏ, lớn hơn 3mm so với lề giấy.

3. Outline toàn bộ văn bản

Phông chữ của bạn có thể không được cài đặt ở các công ty in và sẽ bị thay thế bằng các phông chữ khác tương tự nếu như bạn không outline văn bản.

Chọn Object>Unlock all, Select >All, Type>Create outline.

Chọn Type>Find font and để kiểm tra kết quả.  Nếu có font được hiển thị nghĩa là font đó đã không được outline.  Nếu không có font nào, việc outline đã được thực hiện đúng.

4. Kiểm tra xem dữ liệu còn chứa những vật thể không cần thiết hay không

Nếu file thiết kế có chứa những vật thể không cần thiết hoặc những điểm đốm, nó có thể gây ra lỗi khi in. Chúng cũng làm tăng kích thước dữ liệu.

Chọn Select>Object>Point Type Object

Xoá những vật thể không cần thiết nếu có.

5. Thiết kế không chứa các màu đặc biệt

When you order printing with CMYK 4 colors and some special color, your color will not be printed properly.  Especially, on demand printing does not print special color.

Khi bạn đặt in với CMYK 4 màu và một số màu đặc biệt, màu sắc của bản in sẽ không chính xác. Chính vì vậy mà yêu cầu trước khi in là thiết kế không chứa các màu đặc biệt.

Chọn Window> Document Info>Spot Color Object và kiểm tra xem thiết kế có chứa màu đặc biệt hay không.

6. Kiểm tra nếu “Rich Black” được dùng ở các dòng hay văn bản hay không

Rich black không phải là K100% mà là tổng hợp của CMYK. Rich black được dùng đối với một vài mục đích đặc biệt như là thiết kế với màu đen tuyền, nhưng không thể sử dụng nó đối với những dòng bé hoặc các đoạn text nhỏ.

7. Hình ảnh được nhúng có định dạng CMYK.

Dữ liệu in bao gồm 4 màu. Hình ảnh sẽ được hiển thị rõ nét trên màn hình với màu RGB, nhưng sẽ tối hơn khi đổi sang CMYK. Nếu hình ảnh được nhúng có định dang RGB, thành phẩm in sẽ khác so với mong đợi. Tất cả các ảnh được nhúng nên chuyển sang định dạng CMYK trước khi in.

8. Tất cả hình ảnh được nhúng có kích thước trên 300dpi.

Hình ảnh cần có độ phân dải trên 300dpi. Với độ phân giải thấp hơn, thành phẩm in sẽ bị mờ.

9. Tất cả hình ảnh đều được nhúng (embeded)

Nếu ảnh không được nhúng, khi in, một vài hình ảnh có thể sẽ bị mất.

 

Chọn Window > Links và nếu tất cả hình ảnh đều được hiển thị ở bên phải, hình ảnh của bạn đã được hoàn tất nhúng.

10. Kiểm tra thiết lập Overprint

Overprint được sử dụng khi có nhiều vật thể được đặt lên nhau để hiển thị chủ thể trong thiết kế một cách chính xác. Nếu không được thiết lập đúng cách, bản in sẽ bị sai lệch.

Chọn View> Over print preview.

Bạn có thể thấy văn bản hiển thị trên ảnh…

Tuy nhiên nếu Overprint không được thiết lập đúng, văn bản có thể sẽ bị mất.

11. Lưu dữ liệu với định dạng PDF X-4

Định dạng tốt nhất cho in ấn là PDF/X-4.

Nếu bạn muốn gửi dữ liệu dưới dạng AI, chọn PDF Compatible check.

Bất cứ thắc mắc nào về dữ liệu in, liện hệ với chúng tôi qua email info@bridgesystem.me ( Tiếng Việt/Tiếng Anh/Tiếng Nhật)