Đã phát triển : Kawata Việt Nam

Kawata Việt Nam là một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Một công ty tham gia xây dựng (nội thất / kiến ​​trúc) và hỗ trợ tiến bộ. Trụ sở chính là Kaita Taita Construction tại Nhật Bản. Trong thời gian này, khi gia hạn trang web, chúng tôi đã thử […]