Biến đổi hình ảnh có độ phân giải thấp thành độ phân giải cao tại Waifu2x

Nếu chúng tôi đang phát triển trang web và khách hàng chỉ có hình ảnh có độ phân giải thấp, nó đã được diễn đạt bằng một từ “Không thể sử dụng”, nhưng waifu2x đã có thể chuyển đổi hình ảnh có độ phân giải thấp thành độ phân giải cao.

Mục lục

  1. Không thể back up khi ảnh đã có độ phân giải thấp
  2. Sử dụng waifu2x có thể làm cho nó một số độ phân giải khác hơn
  3. Khi phóng lớn logo
  4. Khi cố gắng phóng to ảnh
  5. Tuy không phải là một lever cao nhưng thực tế đủ để bạn ling hoạt trong điều chỉnh độ phân giải của hình ảnh.

KHÔNG THỂ BACK UP  KHI ẢNH ĐÃ CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI THẤP

Bạn nghĩ không thể quay lại độ phân giải cao khi hình ảnh trở nên có độ phân giải thấp?

Ví dụ: nếu kích thước hình ảnh được yêu cầu trên trang WEB rộng 900px và chỉ có hình ảnh 150px, nếu bạn buộc phải mở rộng hình ảnh này lên 900px, nó sẽ trở thành hình ảnh mờ mờ và không thể sử dụng

Hình ảnh 900px

Hình ảnh phóng to từ 150px lên đến 900px

SỬ DỤNG WAIFU2X CÓ THỂ LÀM NÓ CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI KHÁC HƠN

Cách đơn giản để dùng Waifu

Chọn hình ảnh
Nhập URL của hình ảnh có độ phân giải bạn muốn tăng hoặc chọn tệp và tải lên.

Kiểu dáng
Hình ảnh chọn hình minh họa hoặc ảnh

Loại bỏ tiếng ồn
Nếu xảy ra nhiễu JPG, có thể sử dụng chức năng khử tiếng ồn.

Mở rộng
Chọn tỷ lệ thu phóng của hình ảnh.

 

KHI PHÓNG LỚN LOGO

Hình ảnh gốc 930 x 310 px 300 dpi

Trong ví dụ bên dưới, dữ liệu biểu trưng được giảm xuống còn 150px đã được mở rộng thành kích thước 300px

 

150 x 50px 72dpi

 

300 x 100px 72dpi

Kết quả đã được mở rộng đến mức tốt và đạt yêu cầu.

KHI CỐ GẮNG PHÓNG TO ẢNH

Sau khi giảm hình ảnh gốc xuống 400px, tôi đã cố gắng tăng gấp đôi nó lên 800px.

Hình ảnh ban đầu giảm xuống còn 400px

 

Chuyển thành 800px

Hình ảnh ở đây có một chút không chuẩn lắm, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng.

TUY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LEVER CAO NHƯNG THỰC TẾ ĐỦ ĐỂ BẠN LINH HOẠT TRONG ĐIỀU CHỈNH ĐỘ PHÂN GIẢI ẢNH.

Tùy thuộc vào hình ảnh được sử dụng, không thể có được hình ảnh có độ phân giải cao bằng mọi cách và có những lúc bạn cần sử dụng những thứ có độ phân giải thấp.

Trong trường hợp này, có nhiều trường hợp chúng ta xử lý với việc xử lý thiết kế như mờ và lớp phủ, nhưng khi sử dụng waifu2x, có thể trả về độ phân giải ở một mức nào đó.

©2019 Bridge System Co., Ltd.

Bridge System Co., Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?