Checklist cần làm trước khi xuất bản một bài đăng trên WordPress

Sau khi đăng tải một bài viết trong WordPress; có những lúc tôi đã mắc lỗi hay quên khi thiết lập. Mặc dù có thể thay đổi nội dung sau khi đăng tải; nhưng mỗi lần vào lại SNS để sửa chửa rất mất thời gian. Lần này tôi đã lập một checklist để kiểm […]

Công cụ SEO Rank Tracker đã được cập nhật thành Night Watch

Tôi sẽ giới thiệu về công cụ SEO Night Watch. Google Analytics và công cụ xếp hạng trang web là những công cụ rất cần thiết cho việc xây dựng content marketing. Chúng tôi sử dụng Rank Trackr như là một công cụ xếp hạng, và bây giờ nó đã được đổi tên thành Night […]

Những điều cơ bản trong sáng tạo Web content

Content hiệu quả cho kinh doanh là content có thể tăng lượng truy cập hàng ngày trong dài hạn. Để tạo ra một content hiệu quả, việc thực hiện những điều cơ bản của web content là rất quan trọng.

CMS là vật chứa, bên trong là content

Một trang web bao gồm CMS và content. Nói một cách đơn giản, CMS là vật chứa còn nội dung bên trong chính là content. Ví dụ một cách dễ hiểu nó như một dĩa trái cây. Thiết kế Web và phát triển Web là cách làm nên chiếc dĩa còn content là cách bày […]