In PP cán Format là gì?

In pp cán format bắt đầu được hiểu từ chất liệu format. Format trong dân gian có nơi gọi là phôm. Đây là chất liệu được biến hóa, sáng tạo của các nhà kỹ thuật nhằm phục vụ cho nhu cầu trang trí, quảng cáo, quảng bá. Format có những tính năng siêu việt như formex […]

11 điều cần kiểm tra trước khi gửi file tới nhà in

ベトナムで印刷入稿するための11のチェックリスト

Here are check lists before submitting printing data to printing companies. 1. Màu sắc văn bản định dạng dưới dạng CMYK Dữ liệu in cần được định dạng CMYK. Khi tạo văn bản mới, chọn CMYK từ color mode. Nếu sử dụng RGB, màu sắc bản in thành phẩm có thể sẽ khác với mong […]