So sánh 3 loại business wiki Dropbox Paper, Slite và Notion 2.0

o Business Wiki là gì? Business wiki là một ứng dụng WEB; như một bảng trắng dùng để chia sẻ thông tin cho toàn nhóm. Mặc dù Google Docs, Google Sheet, v.v. cũng có thể được sử dụng như một business wiki; nhưng ba loại ứng dụng web được giới thiệu lần này sẽ giúp […]

Hệ thống KPI – hiển thị rõ mục tiêu và thành tích công ty

  Gần đây tôi bắt đầu nghe thấy từ KPI KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, đây là biểu đồ hiệu suất của công ty; là một biểu đồ minh họa về doanh thu, thu nhập và chi tiêu của công ty mỗi tháng; và bất kỳ chỉ số hiệu suất nào cũng […]