Khi xây dựng một trang web WordPress thì việc cài đặt và chỉnh sửa chủ đề là vô cùng phổ biến. Các tệp PHP khác nhau được bao gồm trong chủ đề và các tệp PHP này phải được chỉnh sửa để tuỳ chỉnh trang web WordPress.

Chủ đề gốc và chủ đề con là gì?

Chủ đề gốc là chủ đề chính.

Chủ đề con là một chủ đề chỉnh sửa sau khi thừa hưởng các chức năng và kiểu cách của chủ đề gốc.

Để sử dụng chủ đề con, chủ đề gốc phải được cài đặt. Ở WordPress, khi bạn vào Appearance > Themes, nếu chủ đề gốc và chủ đề con được cài đặt, dường như hai chủ đề được cài đặt như sau:

 

Tại sao bạn không nên trực tiếp chỉnh sửa chủ đề gốc?

Không được chỉnh sửa chủ đề gốc trực tiếp khi tuỳ chỉnh trang web của bạn, chỉ được chỉnh sửa chủ đề con. Lý do là chủ đề gốc được cập nhật thường xuyên do nâng cấp chức năng và các biện pháp bảo mật. Nếu bạn đã chỉnh sửa trực tiếp và cập nhật chủ đề gốc, tất cả các chỉnh sửa của bạn sẽ bị ghi đè.

Lý do chủ đề được chia thành chủ đề gốc và chủ đề con là để đảm bảo rằng ngay cả khi tệp cốt lõi trong chủ đề được cập nhật, các chỉnh sửa được thêm vào chủ đề sẽ không biến mất.

Cách tạo chủ đề con

Nếu là chủ đề phải trả phí, phần lớn chủ đề gốc và chủ đề con được phân phối cùng một lúc. Khi sử dụng một chủ đề, ta có thể cài đặt cả chủ đề gốc và chủ đề con trên trang web và chỉnh sửa chủ đề con.

Tuy nhiên, chỉ có chủ đề gốc được phân phối, và không có chủ đề con. Trong trường hợp đó, ta có thể tạo một chủ đề con bằng phương pháp sau:

1. Tạo thư mục chủ đề con

Tạo một thư mục chủ đề con trong thư mục chủ đề của WordPress. Tên của thư mục này nên đặt theo kiểu “tênthưmụcgốc-child” để dễ nhận biết.

2. Tạo style.css trong thư mục chủ đề con

Tạo một tệp tin văn bản gọi là style.css trong thư mục chủ con và sao chép và dán mã sau vào tệp.

/*

Theme Name: Twenty Fifteen Child

Theme URI: http://example.com/twenty-fifteen-child/

Description: Twenty Fifteen Child Theme

Author: John Doe
Author URI: http://example.com

Template: twentyfifteen

Version: 1.0.0

License: GNU General Public License v2 or later

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Tags: light, dark, two-columns, right-sidebar, responsive-layout, accessibility-ready

Text Domain: twenty-fifteen-child

*/

Trong mã nguồn ở trên, hãy chỉnh sửa như sau để phù hợp với trang web của bạn:

Theme name: Tên chủ đề con
Template: Tên thư mục của chủ đề gốc

3. Tạo function.php

Tạo các chức năng sau function.php trong thư mục con và cài đặt nó.

 

Khi bạn phải chỉnh sửa tệp của chủ đề gốc

Thực tế chỉ có hai tập tin trong thư mục chủ đề con, style.css và function.php. Tuy nhiên, để thiết lập Google Analytics, v.v … có thể cần phải chỉnh sửa tệp như header.php.

Trong trường hợp đó, sao chép tệp tương ứng trong chủ đề gốc, sao chép tệp đó vào thư mục con, sau đó chỉnh sửa nó.

Tổng kết

Gần đây, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công nhắm đến WordPress ngày càng tăng, do đó các chủ đề và bổ sung đang được cập nhật thường xuyên. Ngay cả trong trường hợp cập nhật như vậy, nếu chủ đề gốc và chủ đề con được tách ra, bạn có thể dễ dàng ghi đè nó và làm cho nó trở thành phiên bản mới nhất. Để tuỳ chỉnh trang web WordPress, rất cần thiết phải chú ý đến chủ con.