Giới thiệu

Plugin Easy Appointments cung cấp hệ thống đặt cuộc hẹn vào trang web WordPress của bạn và quản lý các cuộc hẹn dễ dàng. Quản lý thời gian linh hoạt. Có thể thêm nhiều vị trí, dịch vụ và công nhân. Tự động gửi email sau cho khác hàng và nhân viên sau khi form được gửi.

Có thể được sử dụng cho các trang web cung cấp dịch vụ thẩm mỹ viện, bác sĩ, tiệm cắt tóc,… để khách hàng có thể dể dàng đặt cuộc hẹn online.

Cài đặt

Download plugin tại website WordPress.

Cài đặt từ trang admin: Plugin -> Add new -> Upload Plugin -> Install and Active

Cấu hình

Vào Easy Appointment từ thanh công cụ trang admin, chọn Setting.

Chúng ta thêm địa chỉ các cửa hàng, dịch vụ, nhân viên và tạo kết nối.

Thêm cửa hàng

Điền tên, địa chỉ và vị trí cửa hàng.

Thêm dịch vụ

Điền tên, thời lượng, giá cả dịch vụ

Thêm nhân viên

Điền tên, mô tả, email, số diện thoại nhân viên.

Tạo kết nối

Tạo kết nối giữa cửa hàng, dịch vụ, và nhân viên. Chúng ta có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân viên.

Tùy chỉnh

Cài đặt nội dung email, các trường thông tin form,…

Thêm form vào trang web

Chúng ta có thể thêm form vào bất cứ đâu trên trang web bằng cách chèn shortcode. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Quản lý danh sách cuộc hẹn

Chúng ta có thể xem các thông tin của khách hàng, thời gian địa điểm khách hàng đã đặt lịch.

Tổng kết

Easy Appointment là một plugin hoàn toàn miễn phí, nó rất tiện lợi và dể dàng sử dụng. Đây là một giải pháp tốt dành cho các trang web muốn tạo hệ thống đặt lịch online.

Các bạn có thể xem thêm cách sử dụng plugin tại đây.