Thông tin kế toán giống như một bản đồ để kinh doanh đối với một công ty. Quản lý được yêu cầu phải đọc các giá trị khác nhau như sales; thu nhập và chi tiêu, chi phí, chi phí gia công và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Các công ty thường chốt kế toán hàng tuần hoặc hàng tháng; và báo cáo trong tuần tới hoặc tháng tiếp theo; nhưng đối với kinh doanh thay đổi từng giây phút, việc chậm trễ về thông tin kế toán hàng ngày và báo cáo có thể tạo thành vấn đề. . Một cuộc gọi điện thoại vào cuối tuần;  gặp mặt với khách hàng có thể tác động lớn đến thông tin kế toán.

G-Accon cho Xero là gì

G – Accon cho Xero là một tiện ích của Google Sheet dùng để đồng bộ hóa thông tin kế toán của Xero và các báo cáo kế toán với Google Sheet bằng cách ghép nối phần mềm kế toán Xero và Google Sheet. Hiện tại bạn có thể sử dụng tiện ích miễn phí.

Đồng bộ một cách đáng kinh ngạc

Thông tin kế toán của Xero có thể được sử dụng từ bên ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau bằng cách sử dụng API; nhưng rất khó để sử dụng dữ liệu mà bạn không nghĩ về API. Chúng tôi cũng cần thu thập thông tin kế toán ba tháng một lần và lập bảng sao kê thu nhập cho năm tài chính; điều mà chúng tôi có thể sẽ sử dụng, v.v. Nhưng nếu bạn sử dụng G – Accon, bạn có thể xuất báo cáo thu nhập cho kỳ này lên Google Sheet chỉ trong một lần.

Khi được xuất sang Google Sheet, các chỉ báo quản lý khác nhau có thể được xử lý và hiển thị như so sánh ngân sách thực tế và kết quả thực tế của năm tài chính và tỷ lệ tiêu hao ngân sách cho mỗi mục.

Cài đặt G-Accon

Truy cập G – Accon bằng cách truy cập

https://gsuite.google.com/marketplace/app/gaccon_for_xero/229931235832

Khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy G – Accon cho Xero trên tiện ích của Google Sheet.

Nhấp vào  Sign In to Xero để đăng nhập vào tài khoản Xero của bạn. ID người dùng Xero và mật khẩu là bắt buộc.

Mua lại thông tin kế toán

Giả định rằng chúng ta sẽ thu thập số liệu bảng đối chiếu kế toán (balance sheet) của năm tài chính vào hàng tháng. Chọn Get Accounting Reports.

Chọn một báo cáo kế toán thu được từ  danh mục kéo xuống của Xero. Ở đây chúng ta chọn Balance Sheet.

Vì chúng ta sẽ bao gồm tất cả thông tin của năm nay, Balance Date sẽ được chỉ định là tháng 12 năm 2018, tháng trước và 11 tháng qua. Bởi vì Cash Basic muốn so sánh trên cơ sở kế toán, hãy chon fales. Sales Person Category là một chỉ báo đặc biệt của công ty và được cài đặt để thông tin kế toán có thể được so sánh bởi người phụ trách.

Nhấp vào nút Execute để tạo trang tính mới có tên là Balace Sheet trên Google Sheet.

Cập nhật thông tin kế toán

Thông tin kế toán bình thường sẽ được cập nhật hàng ngày. Khi việc kinh doanh thay đổi trong công ty; giá trị kế toán có thể thay đổi đáng kể vào buổi sáng và buổi chiều. Khi bạn đã ghép nối Xero với Google Sheet; chỉ cần chọn Refresh Current hoặc Refresh All để cập nhật các con số trên Google Sheet lên bản mới nhất.

Có một lợi ích lớn khi có thể cập nhật thông tin mới nhất chỉ bằng một nút. Sai lầm xảy ra ở hầu hết các công ty xảy ra bởi vì nhân viên mắc lỗi trong việc đăng tải hoặc tóm tắt thông tin kế toán. Tuy nhiên, nếu bạn đã đăng / sửa đổi trong G – Accon, sai lầm là không thể; vì vậy nếu có sai số, sẽ do sai lầm trong thông tin kế toán (XERO) của Omoto. Và do dễ xác định nguyên nhân, bạn luôn có thể giữ thông tin chính xác.

Hơn nữa, phiên bản mới nhất của G – Accon có thể tự động đồng bộ hóa với Xero. Bạn có thể tự động cập nhật mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần một lần.

Luôn nắm thông tin mới nhất với KPI

Ví dụ: biểu đồ bên dưới thực sự được công ty của chúng tôi sử dụng; so sánh giữa mục tiêu bán hàng mỗi tháng (màu xám) với thông tin bán hàng của Xero (màu xanh lam). Bạn có thể nhanh chóng biết được mục tiêu mỗi tháng đã đạt được hay chưa.

Biểu đồ đường là một chuỗi số liệu doanh thu hàng tháng được tích luỹ trong năm; và cho biết liệu các kết quả thực tế đã đạt được mục tiêu doanh thu cho kỳ này hay chưa. Nếu đường màu vàng nằm phía trên đường chấm chấm; mục tiêu đã đạt được, và nếu nó ở dưới sẽ là chưa đạt.

Vì có thể biết các thông tin như vậy trong thời gian thực; từ đó tôi có thể suy nghĩ về những gì nên làm hôm nay.

Tóm tắt

G-Accon là phần mềm thiết yếu nếu bạn giới thiệu Xero vào hệ thống kế toán của công ty bạn. Có thể nói rằng đó là một hệ thống không thể thiếu để liên kết thông tin kế toán với các quyết định quản lý nhanh chóng.