Bài viết mới

Chon Posts > Add New từ thanh công cụ bên trái của Dashboard để tạo bài viết mới

Một màn hình trống như sau sẽ xuất hiện.


Tiêu đề

Điền vào tiêu đề của bài viết. Kết cấu của tiêu đề phải đơn giản để nội dung của bài viết có thể được hiểu một cách dễ dàng, từ khóa tìm kiếm nên được thêm vào trong tiêu đề.


Văn bản

Độ dài văn bản

Khi tạo blog và thông tin mới, bạn phải cẩn thận với số lượng câu và độ dài. Đối với một các dòng quá ngắn và một câu dài mất cả 10 phút để đọc hết, người đọc sẽ chuyển sang một trang khác thay vì tiếp tục đọc.
Số lượng câu phù hợp là khoảng 3 đến 5 phút để đọc hết một blog. Nếu bạn có nhiều điều hơn để viết, nên chia nó thành nhiều bài blog.

Chia thành các đoạn

Người đọc sẽ không tiếp tục đọc nếu phải mất thời gian dài chỉ để đọc một câu. Hãy chia nó thành một đoạn khoảng 4-5 dòng để bạn có thể dễ dàng biết nội dung chỉ bằng cách nhìn vào nó.

Thêm tiêu đề

Mỗi đoạn được bắt đầu bằng một tiêu đề. Vì H1 đã được sử dụng trong phần tiêu đề của blog, trong phần văn bản, các tiêu đề được sắp xếp theo thứ tự H2> H3> H4> H5> H6

Danh sách

Thông tin có thể được liệt kê trong văn bản nên được hiển thị bằng danh sách. Danh sách có thể được đánh số hoặc không đánh số.


Hình ảnh

Để thêm hình ảnh vào nội dung, di chuyển con trỏ đến địa điểm bạn muốn thêm hình ảnh và nhấp vào nút Add Media.

Khi tải lên hình ảnh, hãy chú ý đến kích thước, độ phân giải và dung lượng.
Ngay cả khi bạn tải lên file nào đó vượt quá chiều rộng của trang WEB một cách đáng kể, nó không mang lại ý nghĩa nào cả. Hãy đảm bảo rằng văn bản phù hợp với chiều rộng của phạm vi được hiển thị.
Hình ảnh có độ phân giải thấp sẽ bị mờ, làm giảm chất lượng của trang web. Giữ độ phân giải cao, hình ảnh hiển thị đẹp mắt khi xuất hiện trên trình duyệt.
Ngoài ra, nếu tải hình chậm, người đọc sẽ chuyển sang trang khác trước khi văn bản được hiển thị. Bạn cần phải giảm kích thước tệp hình ảnh trước bằng dịch vụ như https://tinypng.com/.

Readmore

Readmore là một dòng phân cách; chỉ hiển thị phần trên cùng của blog trên màn hình danh sách blog thay vì toàn bộ văn bản.
Ví dụ: nếu bạn tạo blog trong WordPress và cài đặt tự động được đăng trên Facebook; toàn bộ blog sẽ được đăng lên Facebook trừ khi bạn cài đặt khác. (Khi sử dụng Jetpack) Nếu bạn
dùng nguyên văn bản trên Facebook, câu sẽ quá dài để đọc, người đọc sẽ không muốn truy cập vào trang chủ. Trên Facebook, chúng ta nên chỉ hiển thị một phần của văn bản và để phần còn lại của văn bản được đọc trên trang web được liên kết.


Trích đoạn

Trích dẫn là một câu tóm tắt những gì được viết trong bài viết. Nếu không có câu trích dẫn, một loạt các bài viết từ phần đầu của nội dung blog sẽ được công nhận là trích đoạn. Lý do tại sao các trích đoạn lại quan trọng là các trích đoạn được hiển thị bên dưới URL của trang kết quả tìm kiếm của Google. Người đọc quyết định có nên truy cập trang này hay không bằng cách đọc câu trích dẫn.
Ngoài ra, hãy đảm bảo sử dụng từ khóa bạn muốn truy cập vào các câu được trích dẫn. Trong ví dụ bên dưới, từ khóa “Apple Watch Series 3” là từ khóa tìm kiếm và những câu này cho thấy từ khóa được bao gồm trong các câu trích dẫn.


Permalink

Liên kết cố định là URL của blog hoặc thông tin mới. Liên kết cố định cũng ảnh hưởng đến SEO, vì vậy nếu bạn đính kèm một tiêu đề dài, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa và thay đổi thành liên kết cố định đơn giản và dễ hiểu.


Danh mục

Đặt danh mục phù hợp cho blog của bạn là rất quan trọng. Google công nhận các danh mục dưới dạng tập hợp các khái niệm. Khi thông tin liên quan đến người đọc được tập hợp toàn bộ trong danh mục nó có thể được hiển thị ở đầu bảng xếp hạng của Google. Hãy đảm bảo đặt danh mục khi tạo blog.
Ngoài ra, một blog có thể thuộc về nhiều danh mục.


Tag

Tag giống với các danh mục nhưng khác nhau. Trích xuất các từ khóa quan trọng trong blog và chỉ định tag. Khi chỉ định nhiều tag, bạn cũng có phân tách bằng dấu phẩy như tag 1, tag 2, tag 3 và tag 4.
Vì Google cũng đang đọc tag, điều này rất quan trọng đối với SEO, nhưng việc giữ các tag tối đa 4 đến 5 cho một blog là tốt nhất. Quá nhiều cài đặt thẻ có thể được nhận dạng là spam.


Hình ảnh thu hút

Một hình ảnh bắt mắt là một hình ảnh đại điện cho toàn bộ blog.
Ví dụ: trên màn hình danh sách blog, bạn có thể hiển thị hình ảnh bắt mắt và tiêu đề blog ở định dạng lưới hoặc trên màn hình blog ở đầu nội dung.
Bí quyết để thiết lập màn hình bắt mắt là làm cho kích thước của hình ảnh đồng bộ trên khắp trang web. Đối với mỗi blog, nếu kích thước của hình ảnh khác nhau, màn hình danh sách của blog sẽ không được hiển thị đẹp mắt khi xuất hiện trên danh sách.
Ngoài ra, như với các hình ảnh trong văn bản, tốt hơn là giảm kích thước tập tin cũng cho hình ảnh bắt mắt.


Kiểm tra trước khi đăng

Kiểm tra việc tạo blog và kiểm tra lại các mục sau trước khi đăng.

Đăng

Khi blog đã sẵn sàng, hãy nhấn nút Preview để xem trước màn hình trước khi đăng.

Nếu không có vấn đề với bản Preview, hãy đăng nó bằng cách nhấp vào nút Publish.
Để đặt lịch đăng, nhấp vào Edit bên cạnh Publish Immediately và cài đặt ngày và thời gian để đăng.


Trang

Chỉnh sửa trang về cơ bản giống như chỉnh sửa bài viết.
Sự khác biệt là bài viết có thể đặt danh mục và tag; nhưng bạn không cần phải đặt danh mục và tag trên trang.
Hơn nữa, Bạn có thể thiết lập quan hệ parent-child giữa các trang như các trang như trang mẹ và trang con.


Mục lục