Đa ngôn ngữ(Polylang)

Tùy thuộc vào trang WEB, nó có thể được vận hành bằng nhiều ngôn ngữ.

Trong trường hợp này, thanh bên phải của màn hình bài viết và trang cố định hiển thị ngôn ngữ của blog hoặc bài đăng hiện tại.

Màn hình dưới đây là một ví dụ về sử dụng đa ngôn ngữ hoặc plug-in Polylang nó hiển thị màn hình chỉnh sửa các bài đăng trên blog tiếng Việt.

Nếu bạn nhấp vào dấu + ở bên phải cờ Nhật Bản, bạn có thể tạo trang tiếng Nhật mới tương ứng với trang hiện tại.

Bằng cách này, trong trang đa ngôn ngữ, bạn có thể chỉnh sửa các trang cố định, các bài viết và các bài đăng được liên kết theo ngôn ngữ. Bằng cách nhấp vào nút chuyển đổi ngôn ngữ trên thanh menu, bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ của trang bạn đang xem.


Người dùng

Đăng ký người dùng mới

Bạn có thể đăng ký một người dùng mới với thanh bên trái> Users> Add New. Nhập các mục:

Và nhấp vào nút Add New User.
Send the new user an email about their account là chức năng gửi tên tài khoản và mật khẩu cho người dùng mới qua email của họ.


Vai trò của người dùng

Bạn có thể cấp đặc quyền cho người dùng.

Subscriber

Chỉ có thể xem các bài viết

Contributor

Mặc dù bạn có thể tạo bài viết, bạn không thể đăng

Author

Bạn có thể tạo và xuất bản các bài viết

Editor

Bạn có thể chỉnh sửa và đăng các bài viết

Administrator

Có thể chỉnh sửa toàn bộ trang web và thêm / ngừng người dùng

Vì Administrator có quyền hạn rất lớn, mọi hoạt động đối với web đều có thể thực hiện. Khi bạn nhầm lẫn phương thức hoạt động, lệnh thực hiện không thể hủy ngang. Hãy cẩn thận.


Bình luận

Khi vào Setting>Discussion
Allow people to post comments on new articles
Bạn có thể hiển thị cột gửi nhận xét trên bài viết hoặc trang cố định. Chức năng này sẽ hiển thị bình luận trong bài viết blog.

Nhiều nhận xét spam cũng có thể được đăng khi bặt chức năng bình luận. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ giới thiệu một plugin như Akismet để loại bỏ các bình luận spam.