Hãy vào
https://www.◯◯◯◯◯.com/wp-admin/
Hoặc
https://www.◯◯◯◯◯.com/login.php
Để truy cập màn hình đăng nhập.

Nhập Username và Password sau đó nhấn Log in để đăng nhập


Nếu bạn không thể đăng nhập

Nếu bạn quên Username hoặc Password bạn có thể nhấn Lost your password? Và điền Email bạn đã dùng để đăng ký vào. Nếu vẫn hiển thị lỗi, thì nguyên nhân do quá trình đăng ký của bạn không được thực hiện đúng. Hãy liên hệ lại với người quản trị web để kiểm tra


Mục lục