Trong quá trình phát triển website, có lúc bạn sẽ cần import một lượng lớn dữ liệu vào website. WP Ultimate CSV Importer là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp chúng ta làm điều đó dể dàng hơn.

Một số chức năng của WP Ultimate CSV Importer

Cài đặt WP Ultimate CSV Importer

Import dữ liệu từ file CSV/XML vào wordpress

Tổng kết

WP Ultimate CSV Importer là một công cụ tiện lợi để import một lượng lớn nội dung vào website wordpress. Tuy nhiên, người sử dụng cần phải đóng phí để có thể sử dụng toàn bộ tính năng của plugin.