featured-image.png

Font chữ là một yếu tố rất quan trọng trọng thiết kế website. Font Sans được sử dụng phổ biến, không mang lại cảm giác đặc biệt cho người đọc.Sử dụng font Selif lại tạo cảm giác trang trọng và cổ điển hơn. Nhìn vào một website được thiết kế vô cùng đẹp, điểm gây ấn tượng và then chốt nhất là font chữ mà bạn sử dụng. Phần kế tiếp, tôi sẽ trình bày cho bạn làm thế nào để kiểm tra font chữ của một website

sans-selif.jpg

Sử dụng Font có chủ đích

Ví dụ, nếu bạn muốn người dùng đọc một câu dài như bên dưới, sử dụng font in đậm Sans và font Selif ở phần thân bài khiến cho thiết kế thân thiện và dễ đọc.

 

Font gì? 

 2017-10-04 8.42.17.png

What fontはChromeストアで無料で配布されているChrome Extensionです。

WhatFont là một tiện ích mở rộng của GoogleChrome được cung cấp miễn phí tại Google Store

Khi bạn cài đặt Extension từ Chrome Store ở trên, bạn sẽ nhìn thấy biểu tưởng WhatFont icon ở phía trên bên phải của Google Chrome. Nhấp vào biểu tưởng và nhấp vào font bạn muốn check, bạn có thể check loại font và cài đặt CSS.

 2017-10-04 8.55.05.png

Fount

WhatFont chỉ hoạt động trên Google Chrome, nhưng Fount thì có thể hoạt động trên bất cứ trình duyệt nào.

Access Fount’s WEB site and drag the Fount’s button to the bookmark and save.

Nhấn vào Fount của Website và kéo nút Fount vào bookmark sau đó lưu lại.

 2017-10-04 9.03.25.png

Click on Fount’s bookmarklet and click on the font you want to know the cursor to display the font type and setting in the upper right of the screen.

Nhấp vào Fount bookmarklet rồi nhấn vào font bạn muốn biết , con trỏ chuột sẽ xuất hiện dạng font chữ và hiện thị ngay phía bên phải, phía trên của màn hình.

TẠM KẾT

Fonts are an important design element in web design. When you look at an excellent web design, you can investigate what type of font is used and use it for learning WEB design.

Fonts là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế web. Khi bạn nhìn vào một website được thiết kế hoàn hảo, bạn có thể xác định loại font mà họ sử dụng và dựa vào đó để học thiết kế web.