Bạn sẽ mất vài giờ đến vài ngày để chạy thông tin sau khi thiết lập DNS cho tên miền; Tuy nhiên, bạn sẽ không biết được các thiết lập DNS bạn đã thay đổi có chính xác hay không cho đến khi nhận được kết quả. Bắc Cầu sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra hoạt động của domain qua bài viết sau:

Cách 1: sử dụng lệnh nslookup XXXXX.com

Nếu bạn biết cách nhập câu lệnh cần thiết, bạn có thể biết kết quả ngay lập tức bằng lệnh nslookup XXXXX.com.

tên miền

Cách 2: sử dụng websitePropagatedyet.com

Bạn có thể kiểm tra DNS mà không cần câu lệnh thông qua website Propagatedyet.com.

Chỉ cần truy cập vào trang web, nhập tên miền và URL máy chủ và nhấp vào nút Tìm hiểu.

tên miền

Khi Yes xuất hiện, bạn chỉ cần đợi domain xâm nhập.

Nhân tiện, khi bạn liên tục hỏi khi nào client sẽ được phát hành; bạn có thể gửi ảnh chụp màn hình bên trên.

Bắc Cầu là agency cung cấp dịch vụ website chuyên nghiệp. Liên hệ ngay tại đây