allinonewpmigration.jpg

Có một số cách để chuyển một trang web WordPress, nhưng phương pháp dễ nhất và đáng tin cậy nhất hiện nay là sử dụng plug-in All in One WP Migration.

Plug  -in All in One WP Migration

All in One WP Migration là một Plug-in WordPress được phát triển từ ServMask.

Bằng cách cài đặt All in One WP Migration, bạn có thể dễ dàng chuyển trang WordPress một cách dễ dàng và đáng tin cậỵ. Chúng ta cần di chuyển trang web khi di chuyển trang web từ máy chủ cục bộ sang máy chủ trên đám mây, khi tên miền thay đổi, v.v …

Cách sử dụng All in One WP Migration

Xuất nội dung trên WordPress

2017-10-24-12-45-29.png

Chọn All-in-One WP Migration > Chọn  Export ở thanh bên trái

2017-10-24-12-46-52.png

Đặt từ khoá để thay thế bằng EXPORT SITE. Chẳng hạn, để chuyển trang web được lưu trên máy chủ cục bộ tới máy chủ WEB, hãy thay thế localhost:// bằng domain_name://

Mặc dù có thể làm việc tương tự trên MySQL, nhưng chúng ta không nên làm như vậy bởi vì có những trường hợp xảy ra lỗi khi chuyển. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng plug-in WP Migration All in One.

2017-10-24-12-51-17.png

FILE, FTP, v.v… hay được chọn làm phương pháp xuất nội dung từ trang web, nhưng thông thường bạn sẽ chọn FILE.

2017-10-24-12-54-25.png

Nếu tải xuống thành công, tệp tin có tên xxxxxxxxx.wpress sẽ được lưu cục bộ.

Nhập nội dung trên WordPress

Chúng tôi cũng cài đặt All in One WP Migration trên trang WordPress nơi mà chúng tôi muốn chuyển. Chọn All-in-One WP Migration > Chọn Import ở menu bên phải

2017-10-24-12-57-50.png

Nếu bạn chọn TẬP TIN và chọn một tệp có tên xxxxxxxxx.wpress mà bạn đã xuất ra trước đó, việc nhập nội dung tới điểm đích sẽ bắt đầu.

2017-10-24-12-59-45.png

Nhấp chọn PROCEED sẽ ghi đè lên các thông tin máy chủ của đích đến.

2017-10-24-1-00-54.png

Nhập đầy đủ. Nhấp liên kết Cài đặt Permalinks trên màn hình để định cấu hình Permalink

2017-10-24-1-02-10.png

Khi trang web đã được chuyển, bạn sẽ bị đăng xuất và được yêu cầu đăng nhập lại. Khi bạn đăng nhập lại, tiến trình đã hoàn tất.

Sự khác biệt giữa phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí

Trong phiên bản miễn phí, kích thước tệp .wpress giới hạn ở 512 MB. Nếu bạn chuyển các trang web trên 512 MB, bạn phải mua và tải xuống phiên bản trả phí của  All in One WP Migration từ ServMask với giá 69 đô la.

Tổng kết

All in One WP Migration là cách đơn giản và hiệu quả nhất nếu bạn muốn chuyển trang web. Xem xét sự cố về chuyển tệp và cài đặt SQL thủ công, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Plug-in All in One WP Migration.