[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Tuy nhiên, bên cạnh thuận tiện, có một bất lợi là tốc độ hiển thị cho trình duyệt là chậm so với các trang web tĩnh.

Đó là WP Super Cache giúp loại bỏ những bất lợi như vậy. Cơ chế là tạo ra một trang web ở phía máy chủ web trước, lưu trữ các trang web trong một khu vực lưu trữ tạm gọi là bộ nhớ cache, và hiển thị trang web trên bộ nhớ cache theo truy cập.

Tùy thuộc vào mục đích của trang WEB, có thể yêu cầu hiển thị WEB động, tuy nhiên nếu bạn cung cấp thông tin tổng quát, bạn có thể cải thiện đáng kể tốc độ hiển thị của trang WEB bằng cách sử dụng bộ nhớ cache.