Chia sẻ bản nháp( Share a darft) là một Plugin trên WordPress giúp bạn có thể chia sẻ trước khi đăng tải bài viết.

Trên WordPress, để nhận xét được một bài viết trước khi chúng được xuất bản, bạn cần phải đăng nhập tài khoản và xem t từ danh sách bài viết. Nếu bạn là người trong công ty, bạn có thể đăng nhập vào dễ dàng, nhưng với những người ở ngoài công ty thì quá trình này khá phức tạp và tốn nhiều thời gian để xem lại bài viết.

Đầu tiên, bạn có một tài khoản admin để truy cập vào trang web quản lí website. Sau đó, bạn thực hiện một vài thao tác để xem bài viết đó.

Chia sẻ bản nháp( Share a darft) là một plugin mà bạn có thể chia sẻ link tạm thời của bản nháp đó để những người nào có link đó sẽ xem được bài viết mà không cần ID và mật khẩu.

Làm sao để sử dụng

Khi tôi giới thiệu Plugin này, tôi đã có những bài viết nháp. Tôi có được một danh sách các bản nháp. Chọn Plugin- Chia sẻ bản nháp (share a draft).

Sau đó, tôi chọn bài viết mà tôi muốn chia sẻ và chọn khoảng thời gian sẽ được chia sẻ. Lúc này chỉ có bài viết tôi muốn chia sẻ được hiển thị trên hộp thoại.

Nếu bạn nhấn nút ”share it” thì bài viết sẽ được đăng kí và nó sẽ hiển thị link. Bạn chỉ cần copy link và chia sẻ với những người khác.

Tổng kết

Plugin Share a draft là tính năng hữu ích giúp bạn chia sẻ bạn nháp trước khi đăng tải tương tự như chia sẻ link từ Google Docs và Google Sheets. Nó sẽ giúp khách hàng có thể xem trước và kiểm tra chất lượng bài viết; đồng thời bạn có thể nhận được nhiều ý kiến góp ý về bài viết hơn trước khi bài viết được đăng tải.