2017-10-18-4-19-55.png

Tôi quan tâm về việc thứ hạng trên Internet khi tôi quản lý một trang web. RankTrackr là một ứng dụng SEO có trả phí được sắp xếp theo thứ tự thời gian bao nhiêu thứ hạng trên bảng xếp hạng của Google được thiết lập với các từ khóa tìm kiếm định sẵn.

Cách thiết lập

2017-10-18-4-25-40.png

Điều đầu tiên cần làm là nhập URL của trang web mà bạn muốn tìm kiếm từ nút + Add URL.

2017-10-18-4-28-31.png

Các công cụ tìm kiếm có thể chọn Google, YouTube, Google Palces, Bing, Yahoo, nhưng ở đây, bạn nên chọn Google.

Sau khi đăng ký trang web, hãy đặt từ khoá.

2017-10-18-4-31-27.png

Đăng ký từ khoá trong trường Enter Keywords. Bạn có thể đăng ký một từ khóa, hoặc thậm chí kết hợp nhiều từ khóa, chẳng hạn như “Nhà hàng Việt Nam”.

Đối với Quốc gia, hãy chọn ngôn ngữ làm mục tiêu  quốc gia, Ngôn ngữ.

Hiển thị kết quả khảo sát

Kết quả điều tra sẽ được tổ chức gần như một lần mỗi ngày.

2017-10-18-4-34-42.png

Theo từ khóa tìm kiếm, quá trình chuyển xếp hạng trong quá khứ được hiển thị. Ví dụ, với từ khóa tiếng Việt “chi phí phát triển web” cho thấy rằng nó được xếp thứ 4 sau khi bị giảm một bậc từ hôm qua.

2017-10-18-4-58-27.png

Nếu xếp hạng trong top 10, trang này sẽ đứng ở vị trí đầu tiên trong loạt tìm kiếm không phải trả phí của Google, vì vậy bạn có thể mong đợi truy cập bằng từ khoá. Tất nhiên, việc hiển thị cao cấp với các từ khoá tìm kiếm phổ biến sẽ trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, do xếp hạng dao động với các từ khoá phổ biến được thực hiện thường xuyên, nên bạn không cần cảm thấy không hài lòng nếu bạn chỉ nằm trong top 10.

Màn hình SERP

SERP là viết tắt của Search Engine Result Page (Công cụ Tìm kiếm Kết quả), là một màn hình hiển thị các kết quả tìm kiếm công cụ tìm kiếm. Trong RankTrackr bạn có thể kiểm tra SERP cho mỗi từ khóa.

2017-10-18-5-06-39.png

Trên màn hình SERP, cùng với bảng xếp hạng tìm kiếm trong quá khứ, chúng tôi sẽ hiển thị URL của trang hiện đang cạnh tranh. Nó sẽ là một chỉ số tạo ra các bài viết và các biện pháp SEO bằng cách kiểm tra loại hình công ty xếp hạng đang cạnh tranh với việc kinh doanh của họ và những loại thông tin đang được phổ biến.

Tổng kết

Nhiều người đề cập đến việc khiếu nại nếu trang chủ của họ không được hiển thị đầu tiên ở kết quả tìm kiếm nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra vị trí các trang web bằng dữ liệu thay vì chỉ quan tâm tới việc tạo ấn tượng. Nếu bạn phải đăng nhiều blog, bài báo viết bằng cảm xúc hơn là các bài viết với mong đợi sẽ được xếp thứ hạng cao nhất. Không cần thiết phải cảm thấy tiếc nuối nhưng điều đó là cần thiết cho các biện pháp SEO để kiểm tra kỹ lưỡng các chính sách chiến lựa để viết nên những bài báo dựa trên dữ liệu.