featured.jpg

Tôi đã cài đặt và dùng thử Gutenberg như là 1 trình biên tập của WordPress tại nơi làm việc thực tế của mình.

Gutenberg là gì?​

 

Gutenberg là trình biên tập thế hệ mới đang được WordPress phát triển. Bạn có thể viết nội dung WEB mà không cần phải thay đổi hình ảnh bố cục.

Hiện tại, Gutenberg hiện được phát hành như làm một plugin cho mọi người test thử. Tuy nhiên, nó vẫn đang là phiên bản beta. Bạn có thể tải về từ kho download của WordPress và sử dụng thử.
Gutenberg là trình biên tập thế hệ mới của WordPress giúp cho bạn có thể viết bài dễ dàng hơn, hình ảnh và bố cục hoàn hảo,…

Chuyện gì sẽ thay đổi với Gutenberg ?

Sự khác nhau giữa trình biên tập hiện tại của WordPress và Gutenberug là gì ? Khi bạn chọn một bài viết để đăng tại, bạn có thể lựa chọn Classic Editor và Gutenberg, đây đều là những công cụ truyền thống.

2017-10-11-10-39-30.png

Giao diện chỉnh sửa với trình chỉnh sửa thông thường

2017-10-11-10-36-09.png

Mặt khác Gutenberg có thể giúp bạn kiểm tra layout và xem trước bài viết.

2017-10-11-10-42-18.png

Chỉnh sửa theo khối

Gutenberg cho phép tạo và chỉnh sửa các khối cho mỗi đoạn. Thông thường, khi tạo bố cục 2 cột hoặc cách bố trí 3 cột như dưới đây, cần phải biết kiến thức mã CSS, cách bố trí sử dụng mã ngắn vv là cần thiết.

Trong Guten Berg, chỉnh sửa được thực hiện cho từng khối, do đó bạn có thể thiết lập các cột và thay đổi thứ tự của các khối trong khi tạo nội dung. Bạn có thể thay đổi màu nền của khối, và chỉnh sửa kích thước và màu sắc của phông chữ .

2017-10-11-10-43-30.png

Bạn cũng có thể nhập văn bản ở định dạng như Heding, Quote, List, Preformatted, Verse trong đoạn văn, hoặc chỉ cần chọn định dạng như căn trái, căn giữa, căn lề phải, đậm, in nghiêng, gạch ngang,..

Có thể chỉnh sửa văn bản cũng như bố cục cho hình ảnh.

2017-10-11-10-48-40.png

Gutenberg sẽ trở thành một phần chính thức của WordPress core khi bản WordPress 5.0 ?

Gutenberg như một công cụ tốt, nhưng khi bạn nhìn vào đánh giá của trình biên tập, đánh giá thấp là áp đảo. Trình biên tập là một chức năng cốt lõi trong WordPress, và vẫn còn gây nhiều tranh cãi với các chủ đề và plugin hiện có.

2017-10-11-10-53-08.png

WordPress dường như muốn thực hiện Gutenberg trong Ver 5 hoặc các phiên bản mới hơn, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn beta vào giai đoạn này và không nên sử dụng nó trên một trang web thực sự hoạt động.

Khi chúng được phát triển và phiên bản tốt nhất được phát hành, nó phải giúp người dùng đáng kể trong sản xuất Web và viết blog.