Tạo chủ đề con để tuỳ chỉnh trang web WordPress

Khi xây dựng một trang web WordPress thì việc cài đặt và chỉnh sửa chủ đề là vô cùng phổ biến. Các tệp PHP khác nhau được bao gồm trong chủ đề và các tệp PHP này phải được chỉnh sửa để tuỳ chỉnh trang web WordPress. Chủ đề gốc và chủ đề con là […]