CMS là vật chứa, bên trong là content

Một trang web bao gồm CMS và content. Nói một cách đơn giản, CMS là vật chứa còn nội dung bên trong chính là content. Ví dụ một cách dễ hiểu nó như một dĩa trái cây. Thiết kế Web và phát triển Web là cách làm nên chiếc dĩa còn content là cách bày […]