Trao tặng chứng chỉ cho người học khóa học content marketing

l Ở Việt Nam, các content writer có thể tạo ra nội dung Internet chất lượng cao ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi đã thiết lập độc lập một khoá học content tiếng Việt trực tuyến; với mục đích đào tạo các content writer tiếng Việt.