Các bước để tạo trang web đa ngôn ngữ ở Việt Nam

Bằng cách làm trang WEB đa ngôn ngữ , bạn có thể kì vọng tăng lượt truy cập từ nước ngoài và người nước ngoài. Đặc biệt trong việc đưa sản phẩm nước ngoài vào thị trường Việt Nam và cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài