So sánh 3 loại business wiki Dropbox Paper, Slite và Notion 2.0

o Business Wiki là gì? Business wiki là một ứng dụng WEB; như một bảng trắng dùng để chia sẻ thông tin cho toàn nhóm. Mặc dù Google Docs, Google Sheet, v.v. cũng có thể được sử dụng như một business wiki; nhưng ba loại ứng dụng web được giới thiệu lần này sẽ giúp […]

Đặt lên bàn cân Scrapbox và Dropbox … Doanh nghiệp cần gì ???

Scrapbox và Dropbox Paper là các ứng dụng danh mục wiki dành cho doanh nghiệp. Cả hai ứng dụng đều là công cụ để chia sẻ tài liệu với đội nhóm; và cho phép các thành viên được chia sẻ chỉnh sửa tài liệu đó. Tùy thuộc vào mục đích ứng dụng của nó; cả hai […]