Hệ thống KPI – hiển thị rõ mục tiêu và thành tích công ty

  Gần đây tôi bắt đầu nghe thấy từ KPI KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, đây là biểu đồ hiệu suất của công ty; là một biểu đồ minh họa về doanh thu, thu nhập và chi tiêu của công ty mỗi tháng; và bất kỳ chỉ số hiệu suất nào cũng […]