Tìm hiểu về business wiki và các ứng dụng phổ biến nhất

Business Wiki là gì? Business wiki là một ứng dụng WEB giúp kết nối và chia sẻ thông tin trong công việc. Mặc dù Google Docs, Google Sheet, v.v. cũng có thể được sử dụng như một business wiki; nhưng ba loại ứng dụng web được giới thiệu lần này sẽ giúp bạn dễ dàng […]