Những thành phần cơ bản của giao diện thiết kế web

Trong những năm qua, giao diện thiết kế web đã có những thay đổi lớn như dễ đọc, nhiều tính năng, tương thích với các thiết bị, kết nối với công cụ tìm kiếm v.v. Thiết kế các thành phần mới như giao diện phẳng, thiết kế tương thích đã được thêm vào.

Các cách tiết kiệm chi phí khi phát triển web

Khi tiến hành mở website ở Việt Nam, việc đầu tiên bạn cần làm là xin báo giá từ các công ty phát triển web. Giá mà bạn nhận được từ những công ty này có thể khác nhau. Ở bài viết này, tôi sẽ viết về cách tạo báo giá thiết lập website và […]