WordPress Plugin là gì?

Plug-in là những phần mềm với rất nhiều tính năng có thể thêm vào những website tạo bởi WordPress. Bằng cách giới thiệu các plug-in, bạn có thể mở rộng và thêm nhiều tính năng mới cho website của mình.