So sánh 3 loại business wiki Dropbox Paper, Slite và Notion 2.0

o Business Wiki là gì? Business wiki là một ứng dụng WEB; như một bảng trắng dùng để chia sẻ thông tin cho toàn nhóm. Mặc dù Google Docs, Google Sheet, v.v. cũng có thể được sử dụng như một business wiki; nhưng ba loại ứng dụng web được giới thiệu lần này sẽ giúp […]