THE SUSHI BAR

THE SUSHI BAR là một nhà hàng Nhật Bản được ra mắt tại Việt Nam và Campuchia. THE SUSHI BAR THE SUSHI BAR CAMBODIA