Những điều cơ bản trong sáng tạo Web content

Content hiệu quả cho kinh doanh là content có thể tăng lượng truy cập hàng ngày trong dài hạn. Để tạo ra một content hiệu quả, việc thực hiện những điều cơ bản của web content là rất quan trọng.