Kiểm tra fonts được sử dụng trên Website như thế nào?

Font chữ là một yếu tố rất quan trọng trọng thiết kế website. Font Sans được sử dụng phổ biến, không mang lại cảm giác đặc biệt cho người đọc.Sử dụng font Selif lại tạo cảm giác trang trọng và cổ điển hơn. Nhìn vào một website được thiết kế vô cùng đẹp, điểm gây […]