Do chúng ta sống ở nước ngoài, chia sẻ thông tin với nhân viên ở nước ngoài là một chủ đề quản lý quan trọng. Mặc dù cũng cần chuyển tải ý tưởng bằng các cuộc trò chuyện và hướng dẫn thường xuyên, nhưng cũng rất cần để lại  một tài liệu mà bất cứ ai có thể xem bất cứ lúc nào. Scrapbox.io là một tài liệu trực tuyến tuyệt vời.

Scrapbox.io là cái gì?

Scrapbox.io là “một quyển sổ ghi chép chia sẻ cho những người trong cùng một nhóm – một kỷ nguyên – tạo nên một dịch vụ chia sẻ kiến thức có thể tự động tổ chức tất cả các thông tin”. Đây là một hệ thống Wiki được phát triển bởi Nota.Inc của Nhật Bản và nó có thể được sử dụng miễn phí.

Với Scrapbox bạn có thể làm gì

Chia sẻ thông tin trong thời gian thực

Scrapbox.io cho phép các thành viên tạo và chỉnh sửa tài liệu cùng một lúc với người khác đang soạn và chỉnh sửa văn bản. Giống như Google Docs, nhiều người có thể làm việc trong cùng một tài liệu. Đây là một ý tưởng tuyệt vời để thu thập kiên thức tập thể. Ví dụ, nó rất thuận tiện để đăng ký bất cứ điều gì từ việc thu thập các tài liệu chính thức như hướng dẫn kinh doanh của công ty đến thông tin với tính thanh khoản cao như ghi chép chương trình họp.

Nếu nhân viên ghi chép thông tin trong bảng ghi nhớ, đó chỉ là thông tin của người đang sử dụng notepad. Nhưng nếu tất cả các nhân viên bắt đầu nhập vào scrapbox.io, chúng ta có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu tri thức rất lớn.

Liên kết tài liệu dể dàng

Ưu điểm thứ hai của scrapbox.io là các liên kết và thẻ giữa các tài liệu có thể dễ dàng thực hiện. Bằng cách nhập “[ ]” trước và sau một từ khoá nhất định, một tài liệu với từ khoá này dưới dạng tựa đề sẽ được tạo tự động.
Ngoài ra, bằng cách gắn “#”  ở phía trước của từ khóa có thể tìm kiếm từ khoá đó.
Bằng cách này, theo ngữ cảnh  dựa trên từ khoá, mỗi tài liệu có thể không phải là một tài liệu riêng biệt nhưng một đoạn tài liệu liên kết với nhau.

Tải hình ảnh

Việc tải ảnh lên cũng rất dễ. Đơn giản chỉ cần di chuyển con trỏ đến nơi bạn muốn chèn hình ảnh sau đó kéo và thả hình ảnh.

Dễ sử dụng hơn markdown

Cơ hội sử dụng Markdown cũng đã được tăng lên để chỉnh sửa văn bản đơn giản, nhưng thẻ Scrapbox đơn giản hơn Markdown. Có thể hiển thị bảng và hiển thị mã với các thẻ đơn giản, bao gồm thiết lập tiêu đề, kiểu chữ đậm, kiểu chữ in nghiêng. Cũng rất quan trọng để rút ngắn thời gian khi giới thiệu trong toàn công ty.

Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ

Scrapboxl.io có một chức năng tìm kiếm đơn giản và mạnh mẽ. Khi bạn nhập một từ khóa, tất cả các tài liệu liên quan được hiển thị, do đó bạn không phải tạo một bảng mục lục.

Vấn đề khi giới thiệu scapbox

Hướng dẫn nhân viên cách sử dụng

Mặc dù scrapbox.io có thể được dể dàng tự tìm hiểu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn phải dạy cho những nhân viên có ít kinh nghiệm IT trước khi học có thể sử dụng thành thạo.

Tương thích với thiết bị di động

Tôi thực sự hy vọng rằng sẽ phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động nhưng tại thời điểm này không có ứng dụng di động dành cho Scrapbox.io. Sử dụng từ máy tính để bàn để có trải nghiệm tốt nhất trên scrapbox.io.

Liên kết API với ứng dụng bên ngoài

Evernote và Google Docs có thể tương tác với API ứng dụng bên ngoài. Có thể liên kết các ứng dụng như liệt kê văn bản nhập vào lời nhắc trong Evernote hoặc tạo một bản ghi trong bảng tính Google, nhưng Scrapbox.io hiện vẫn chưa liên kết với API. Trong tương lai, nếu Scrapbox.io được sử dụng trên toàn cầu, sự cần thiết liên kết API sẽ tăng lên.

Chúng tôi sẽ xuất bản hướng dẫn sử dụng nội bộ!

Chúng tôi sẽ xuất bản sách hướng dẫn công việc của chúng tôi (bằng tiếng Anh) đang được tạo ra trong Scrapbox.io lần này. Mặc dù có một phần tiếng Nhật, bạn có thể để lại không xoá đi khi bạn tạo nó bằng tiếng Nhật và dịch nó sang tiếng Anh. Tôi không biết khi nào nó sẽ được hoàn thành, nhưng nó sẽ có ích cho những người cần hướng dẫn sử dụng khi làm kinh doanh ở nước ngoài. Chúng tôi rất mong muốn giúp đỡ các bạn.