featured-image.jpg

Việc tạo content cần nhiều nỗ lực hơn bạn nghĩ. Lần này hãy xem xét việc sáng tạo content từ khía cạnh nhân sự.

Ai là người phù hợp nhất để tạo WEB content?

Để tạo ra nội dung có thể nằm ở đầu trang tìm kiếm của Google và tăng lượng truy cập vào website, việc liên tục tạo nội dung là rất quan trọng. Và đồng thời cũng cần quan tâm tới chất lượng của content.

Về độ lý tưởng, để tạo nội dung, chúng ta nên có nhân viên riêng cho công việc này trong công ty, tốt nhất là những nhân viên hiểu về định hướng và tình hình hiện tại của công ty, cũng như nắm rõ dịch vụ và sản phẩm để tạo content. Những nhân viên như vậy thường phải làm việc ở công ty của bạn ít nhất 2 tới 3 năm và có khả năng giao tiếp ổn. Nhưng trên thực tế, những nhân viên như vậy đã được giao rất nhiều công việc khác và khó có thể thêm những việc như sáng tạo content vào.

Tiếp theo,người tuyệt nhất để tạo nội dung là quản lý. Người quản lý luôn nắm rõ tình hình kinh doanh hiện tại và có khả năng thể hiện ý kiến trong nhiều trường hợp với danh nghĩa đại diện của công ty. Họ cũng có thể đề xuất các vấn đề trong ngành và các biện pháp khắc phục. Mặc dù vậy, nếu phải học cách sáng tạo content mỗi ngày sau khi mở website, hầu hết quản lý đều ngần ngại.

Tôi viết blog này trực tiếp như một quản lý, nhưng dù đã biết phải viết gì, nó vẫn tốn của tôi khoảng một giờ mỗi ngày. Tôi cũng khó có thể tập trung vào những công việc thường ngày.

Những điểm cần chú ý khi để nhân viên Việt Nam chịu trách nhiệm sáng tạo content

Tôi sẽ đăng những gì bạn viết

Nếu bạn nói bạn có thể viết mọi thứ, đó là một vấn đề. Tuy nhiên bạn có thể sáng tạo mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Tất nhiên, blog của công ty có thể sẽ bị đóng cửa hoặc có những thông tin bạn sẽ muốn giữ bí mật. Vì vậy, hãy tách riêng việc tạo và công bố bài viết. Ở WordPress, bạn có thể tách vai trò thành Người sửa chữa, là người có thể đăng bài viết và Tác giả là người chỉ có thể tạo bài viết.

Tạo bản đồ content

Bạn có thể tham khảo bài viết Tạo bản đồ content cho website của bạnở đây. Nếu bạn tạo một nền tảng chung cho loại hình content của toàn bộ website công ty, như vậy content sẽ thống nhất. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm sẽ biết về nội dung bài viết tiếp theo là gì và dễ dàng thực hiện hơn.

Sử dụng lịch content

Sử dụng WordPress plugin Publish Press, bạn có thể kiểm soát được kế hoạch công bố bài viết. Bằng cách sẵn tạo các bài viết, bạn có thể đăng các nội dung theo lịch khi bạn bận.

2017-09-21-10-27-57.png

Sử dụng outsourcing

Nếu bạn sử dụng công ty web marketing bên ngoài như công ty chúng tôi, sẽ tốt hơn nếu bạn để chúng tôi được tự do viết bài trong giới hạn, cũng như đưa những thông tin cho người chịu trách nhiệm. Những công ty sáng tạo content tạo bài viết dựa trên từ khoá mà bạn muốn quảng cáo, xem xét những nội dung thường được đọc trên mạng. Cuối cùng, điều quan trong là chất lượng của bài viết, đặc biệt là SEO, cũng như số lượng bài viết.

Nếu số lượng bài viết do công ty tạo content được công ty khách hàng thông qua quá ít, tốt hơn cả là để cho công ty tạo content có thể tự do viết bài theo ý mình.

Tổng kết

Để giúp website thành công, việc tạo content và tìm người phụ trách mảng này là vô cùng quan trọng. Công việc luôn tiếp diễn và có thể tạo thành một gánh nặng cho công ty.