Gần đây tôi bắt đầu nghe thấy từ KPI

KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, đây là biểu đồ hiệu suất của công ty; là một biểu đồ minh họa về doanh thu, thu nhập và chi tiêu của công ty mỗi tháng; và bất kỳ chỉ số hiệu suất nào cũng sẽ được hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ.

Hiển thị thời gian thực, có thể kết hợp với Cloud

Trước đây, hiệu suất của công ty thường được lập bằng Excel; tuy nhiên, với sự xuất hiện của Cloud, các chỉ số khác nhau như doanh số bán hàng; thu nhập; chi tiêu; trạng thái chấp nhận đơn đặt hàng; số lần xuất hiện khó khăn; đã có thể được theo dõi trược tiếp. Phong cách kinh doanh thắt chặt doanh thu hàng tháng vào cuối tháng và báo cáo vào ngày 10 của tháng tiếp theo đã trở thành quá khứ. Việc dựa trên thông tin kế toán hàng ngày, trực quan hóa tình hình quản lý của công ty trong thời gian thực, từ đó thu thập và phân tích thông tin quản lý và đưa ra quyết định quản lý là rất cần thiết.

Hệ thống KPI sẽ thực hiện phân tích quản lý như vậy.

Hệ thống KPI được đề xuất

Các hệ thống KPI khác nhau đang được phát hành chủ yếu ở Hoa Kỳ. Các hệ thống này có thể hiển thị biểu đồ dựa trên Excel và CSV, nhưng bằng cách liên kết với các dịch vụ Cloud khác nhau, kết quả có thể hiển thị biểu đồ trong thời gian thực.

Klipfolio

https://www.klipfolio.com/

Klipfolio là hệ thống linh hoạt nhất trong ba hệ thống KPI được giới thiệu lần này. Mặt khác, để tạo biểu đồ và đồ thị mà bạn muốn, bạn cần một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật.

Có thể liên kết với nhiều hệ thống Cloud và có hàng trăm dịch vụ web được đăng ký trước.

Dưới đây là kết quả của việc kết nối với Google Analytics; Bạn có thể thấy số lượng người dùng, số phiên và số lượt xem trang một cách rõ ràng.

Nó cũng cho phép bạn tích hợp thông tin từ nhiều trang web và hiển thị chúng trên một biểu đồ duy nhất để bạn có thể thấy được giá trị chi tiêu ngân sách và số lần xem trang của Google Adwords cùng một lúc, chẳng hạn.

Đây là dịch vụ dựa trên lệ phí $ 29 mỗi tháng.

Cyfe

https://www.cyfe.com/

Cyfe bị hạn chế về chức năng hơn so với Klipfolio, nhưng kể khi liên kết với các trang web khác nhau được thực hiện trước, KPI có thể được thiết lập tương đối dễ dàng.

Bảng dưới đây cho thấy kết quả tương tự như trên Klipfolio nhưng bằng Cyfe; Nếu Klipfolio có thể trộn đồ thị thanh và đồ thị đường, thì Cyfe chỉ có thể hiển thị một loạ biểu đồ.

Cyfe là lựa chọn tốt nếu bạn muốn sử dụng một cách nhanh chóng và cài đặt dễ dàng.

Bạn có thể dùng 5 đồ thị miễn phí. Nếu hơn phí dịch vụ sẽ là $ 19 ~ mỗi tháng.

Databox

https://databox.com/

Databox là một hệ thống trình duyệt KPI trên điện thoại thông minh với tên Mobile First KPI; được thiết kế với hình ảnh rõ ràng và hiển thị KPI theo cách dễ hiểu. So với Klipfolio và những phần mềm khác, có khá ít trang web có thể thực hiện tích hợp dữ liệu và phạm vi có thể phân tích bị giới hạn; nhưng nếu bạn thường xuyên kiểm tra tình hình từ điện thoại thông minh, thì đây là lựa chọn khá tốt.

Miễn phí tối đa 3 biểu đồ. khi sử dụng đến 10 biểu đồ giá sẽ là $ 49 ~

Tóm tắt

Chúng tôi đang sử dụng Klipfolio; một phiên bản trả tiền của Cyfe; và một phiên bản miễn phí của Databox. Bằng cách nắm bắt hiệu suất của công ty trong thời gian thực, bạn có thể đưa ra quyết định quản lý nhanh chóng. Có thể nói rằng việc giới thiệu KPI là không thể thiếu để quản lý công ty an toàn và nhanh chóng.